Klimasats-prosjekt

Karbonkonsekvensutredning i arealplan

Fylke: Viken (N)
Søker: INDRE ØSTFOLD KOMMUNE
Tilskudd: 260 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Sep 2023
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Indre Østfold kommune skal kartlegge effekten av utbygging og arealbruksendringer. Kommunen skal både se på hvordan arealenes evne til å lagre karbon påvirkes, og estimere klimagassutslippene.

Kommunen jobber med sin første felles arealdel til kommunplanen etter sammenslåingen av fem kommuner, og kartleggingen vil være en del av kunnskapsgrunnlaget.