Klimasats-prosjekt

Kartlegging av karbonrike arealer

Prosjektnavn: Kartlegging av karbonrike arealer
Fylke: Nordland (N)
Søker: HADSEL KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Arealplanlegging

Hadsel kommune skal revidere kommuneplanens arealdel, og ønsker å ivareta klimahensynet i arealbruksvurderinger. Kommunen skal derfor kartlegge arealer med hensyn til karbonlagring, økosystemtjenester og klimatilpasning. 

Relevante lenker