Klimasats-prosjekt

Kartlegging av karbonrike arealer

Fylke: Nordland
Søker: HADSEL KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Mar 2024
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Hadsel kommune skal revidere kommuneplanens arealdel, og ønsker å ivareta klimahensynet i arealbruksvurderinger. Kommunen skal derfor kartlegge arealer med hensyn til karbonlagring, økosystemtjenester og klimatilpasning. 

Relevante lenker