Klimasats-prosjekt

Kartlegging av klimatiltak for undervisningsfjøs

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 348 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Okt 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Møre og Romsdal fylkeskommune har utredet klimatiltak ved bygging av et nytt undervisningsfjøs ved Gjermundnes videregående skole. Fylkeskommunen har fått støtte til å gjennomføre klimatiltakene.

Kan spare utslipp på over 100 tonn

Fylkeskommunene har sett på gjenbruk av bygningmaterialer, klimavennlige materialer og tiltak på byggeplassen. Dersom tiltakene gjennomføres, estimerer fylkeskommunen å spare over 100 tonn CO2-ekvivalenter, sammenliknet med et referansebygg.

Planen var å se på muligheten for et biogassanlegg med husdyrgjødsel fra fjøset som råstoff, men det ble ikke gjort av politiske grunner.

Relevante lenker