Klimasats-prosjekt

Kartlegging av klimatiltak for undervisningsfjøs

Prosjektnavn: Kartlegging av klimatiltak for undervisningsfjøs
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 348 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Møre og Romsdal fylkeskommune skal utrede klimatiltak ved bygging av et nytt undervisningsfjøs ved Gjermundnes videregående skole. Det er særlig to av tiltakene fylkeskommunen trekker frem som viktige i dette prosjektet; utslippsfri byggeplass og energiløsninger i form av et biogassanlegg med husdyrgjødsel fra fjøset som råstoff.

 

Relevante lenker