Klimasats-prosjekt

Kartlegging av klimatiltak ved samlokalisering

Fylke: Vestland
Søker: LÆRDAL KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2022 - Jun 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Lærdal kommune har vedtatt å samlokalisere skole og barnehage på Borgund, og har i den forbindelse sett på klimaeffekten ved å flytte barnehagen inn i ledige lokaler i skolebygget og bygge om dette til et oppvekstsenter. Videre har kommunen kartlagt klimatiltak knyttet til materialbruk, arealeffektivitet, energiløsninger, samt klimatiltak i anleggsfasen.

Relevante lenker