Klimasats-prosjekt

Kartlegging av klimatiltak ved samlokalisering

Prosjektnavn: Kartlegging av klimatiltak ved samlokalisering
Fylke: Vestland (N)
Søker: LÆRDAL KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Lærdal kommune skal samlokalisere skole og barnehage på Borgund. Kommunen vil kartlegge materialbruk, energiløsninger, arealbruk og tiltak på anleggsplassen.

Relevante lenker