Klimasats-prosjekt

Kartlegging av klimatiltak ved samlokalisering

Fylke: Vestland (N)
Søker: LÆRDAL KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Okt 2022 - Jun 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Lærdal kommune skal samlokalisere skole og barnehage på Borgund. Kommunen vil kartlegge materialbruk, energiløsninger, arealbruk og tiltak på anleggsplassen.

Relevante lenker