Klimasats-prosjekt

Kartlegging av klimatiltak ved Sofiemyr Barneskole

Fylke: Akershus
Søker: NORDRE FOLLO KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Mar 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nordre Follo kommune har utredet klimavennlige løsninger ved bygging av en ny barneskole.

Skolen skal bygges med passivhusstandard, nær nullenergi, lokal energiforsyning fra grunnvarme og solceller, bæresystem i tre, lavkarbonbetong, ombrukstegl i fasade, og utslippsfrie og fossilfrie løsninger i anleggsfase.

Skolen skal miljøsertifiseres med Breeam Excellent, basert på en helhetlig poengstrategi med ytelser innen ni miljøtema; ledelse, helse og innemiljø, energi, materialer, vann, transport, arealbruk og økologi, avfall og forurensning.

Tiltakene bidrar i sum til reduserte klimagassutslipp fra energi, materialer og byggeplass, som gjør prosjektet til beste praksis innen miljø.

Relevante lenker