Klimasats-prosjekt

Kartlegging av klimatiltak ved Sofiemyr Barneskole

Prosjektnavn: Kartlegging av klimatiltak ved Sofiemyr Barneskole
Fylke: Viken (N)
Søker: NORDRE FOLLO KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Nordre Follo kommune skal utrede klimavennlige løsninger ved bygging av en ny barneskole. Kommunen har ambisjoner om at prosjektet skal bli et nullenergibygg.

For å nå målet om et nullenergibygg skal kommunen blant annet vurdere bergvarme med varmepumpe, solceller, sesonglagring av overskuddsvarme, klimavennlig transport og utslippsfri byggeplass.

Relevante lenker