Klimasats-prosjekt

Kartlegging av mulige tiltak knyttet til innkjøp

Prosjektnavn: Kartlegging av mulige tiltak knyttet til innkjøp
Fylke: Agder (N)
Søker: FARSUND KOMMUNE
Tilskudd: 650 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Anskaffelser

Kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal er med i Helsenettverket Lister. Kommunene skal kartlegge indirekte utslipp fra den kommunale helse- og omsorgssektoren. 

Målet med prosjektet er å kartlegge dagens praksis og se på mulige tiltak for å gjøre innkjøp av medisinsk utstyr mer klimavennlig.

Relevante lenker