Klimasats-prosjekt

Kartlegging av mulige tiltak knyttet til innkjøp

Fylke: Agder
Søker: FARSUND KOMMUNE
Tilskudd: 650 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Nov 2023
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal er med i Helsenettverket Lister. Kommunene skal kartlegge indirekte utslipp fra den kommunale helse- og omsorgssektoren. 

Målet med prosjektet er å kartlegge dagens praksis og se på mulige tiltak for å gjøre innkjøp av medisinsk utstyr mer klimavennlig.

Relevante lenker