Klimasats-prosjekt

Kartlegging biogassanlegg av slam

Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: KRISTIANSUND KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Kristiansund kommune skal utrede muligheten for å bruke slam, som i dag deponeres, som råvare i et biogassanlegg. Kommunen skal undersøke om biogassen kan benyttes til fjernvarme for nærområdet, og se på muligheten for å lage biogassdrivstoff.

Relevante lenker