Klimasats-prosjekt

Kartlegging biogassanlegg av slam

Prosjektnavn: Kartlegging biogassanlegg av slam
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: KRISTIANSUND KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt

Kristiansund kommune skal utrede muligheten for å bruke slam, som i dag deponeres, som råvare i et biogassanlegg. Kommunen skal undersøke om biogassen kan benyttes til fjernvarme for nærområdet, og se på muligheten for å lage biogassdrivstoff.

Relevante lenker