Klimasats-prosjekt

Kartlegging av karbonrike arealer og øvrige økosystemtjenester

Fylke: Innlandet
Søker: ØSTRE TOTEN KOMMUNE
Tilskudd: 440 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Nov 2024
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Østre og Vestre Toten kommuner skal lage en kartløsning for karbonrike arealer. Arealendringer står for store deler av kommunenes klimagassutslipp, men tas for lite hensyn til i dagens arealplanlegging. Dette skyldes delvis manglende kunnskapsgrunnlag.

Arealene skal kartlegges etter evne til karbonlagring, naturmangfold og økosystemtjenester. Kartløsningen vil gjøre det mulig å ta hensyn til arealtyper i arealplaner, og i saksbehandling innen plan, bygg og landbruk

Relevante lenker