Klimasats-prosjekt

Kartlegging klimavennlig løsning for undervarme

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: SYKKYLVEN KOMMUNE
Tilskudd: 242 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Mar 2023
Type tiltak: Bygg, Energi, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Sykkylven kommune har kartlagt mulige løsninger for å legge om fra oljefyr til en mer klimavennlig energikilde for undervarme på en kunstgressbane.

Sammen med Geothermal Energy Nordic AS (GMTL) og Eptec AS ble det sett på mulige varmekilder for undervarme til fotballbanen. Mer konkret ble det sett på to mulige scenarier:

  • Boring etter grunnvarme i kombinasjon med varmepumpe
  • Bruk av bare varmepumpe

Det ble forutsatt at dagens tekniske løsning fungerer, og at deler av den kan gjenbrukes. Prosjektet ble vurdert opp mot dagens løsning med oljekjel.

 

Relevante lenker