Klimasats-prosjekt

Kartlegging naturtyper, myr og vegetasjon i BT5

Prosjektnavn: Kartlegging naturtyper, myr og vegetasjon i BT5
Fylke: Vestland (N)
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 348 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Arealplanlegging, Forprosjekt

Vestland fylkeskommune skal kartlegge naturtyper langs traseen til bybanen i Bergen, fra sentrum til Åsane. Strekningen har flere vassdrag og myrområder, to naturtyper som både lagrer og binder store mengder klimagasser.

Kunnskapsgrunnlag i reguleringsplan

Bergen kommune jobber med en reguleringsplan, som skal være ferdig høsten 2023, for strekningen. Kartleggingen vil gi et utvidet grunnlag til prosjekteringen, og vil gjøre det mulig for fylkeskommunen å ta hensyn til de ulike naturtypene.

Kartleggingen vil kunne påvirke omfanget av inngrep i naturen, valg av konstruksjoner, forsterke fordrøyningsområdene, og gi mulighet for restaurering av myr og vegetasjon.

Relevante lenker