Klimasats-prosjekt

Kickstart for klimainnsats i landbruket i Halden

Prosjektnavn: Kickstart for klimainnsats i landbruket i Halden
Fylke: Viken (N)
Søker: HALDEN KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Holdning og undervisning, Landbruk og skog

Halden kommune ønsker å gjøre landbruket mer klimasmart. Kommunen skal derfor arrangere flere temasamlinger for gårds- og skogsbrukere om klimatiltak. Temaene vil for eksempel være restaurering av myr, gjødsling, fossilfrie maskiner og energiproduksjon.

Relevante lenker