Klimasats-prosjekt

Kickstart for klimainnsats i landbruket i Halden

Fylke: Østfold
Søker: HALDEN KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Nov 2023
Type tiltak: Holdning og undervisning, Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:

Halden kommune ønsker å gjøre landbruket mer klimasmart. Kommunen skal derfor arrangere flere temasamlinger for gårds- og skogsbrukere om klimatiltak. Temaene vil for eksempel være restaurering av myr, gjødsling, fossilfrie maskiner og energiproduksjon. 

Relevante lenker