Klimasats-prosjekt

Klima- og energinettverket i Follo

Fylke: Akershus
Søker: NORDRE FOLLO KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Jan 2023
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket ble etablert i 2008 og besto av kommunene Nordre Follo, Ås, Vestby, Frogn, Nesodden og Enebakk. Målet var å bidra til økt kompetanse om klimatiltak, blant annet innen energi, bygg og innkjøp.