Klimasats-prosjekt

Klima- og energinettverket i Follo

Prosjektnavn: Klima- og energinettverket i Follo
Fylke: Viken (N)
Søker: NORDRE FOLLO KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble etablert i 2008 og består av kommunene Nordre Follo, Ås, Vestby, Frogn, Nesodden og Enebakk. Målet er å bidra til økt kompetanse om klimatiltak, blant annet innen energi, bygg og innkjøp.