Klimasats-prosjekt

Klima i arealplanleggingen

Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: MOLDE KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Molde kommune skal ansette en person i to år for å innarbeide klimahensyn i arealplanleggingen. Stillingen skal bidra til å øke kompetansen på klima i kommunen, oppdatere rutiner og maler og bidra inn i revideringen av kommuneplanens arealdel.