Klimasats-prosjekt

Klima i arealplanleggingen

Prosjektnavn: Klima i arealplanleggingen
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: MOLDE KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Arealplanlegging

Molde kommune skal ansette en person i to år for å innarbeide klimahensyn i arealplanleggingen. Stillingen skal bidra til å øke kompetansen på klima i kommunen, oppdatere rutiner og maler og bidra inn i revideringen av kommuneplanens arealdel.

Relevante lenker