Klimasats-prosjekt

Klima i arealplanleggingen

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: MOLDE KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Molde kommune søkte Klimasats-støtte for å ansette en person i to år for å innarbeide klimahensyn i arealplanleggingen. Det har vært noen utfordringer rundt rekruttering av denne personen, men kommunen er nå i gang med arbeidet. Stillingen skal bidra til å øke kompetansen på klima i kommunen, oppdatere rutiner og maler og bidra inn i revideringen av kommuneplanens arealdel. 

I perioden fra oppstart har det vært jobbet med:

  • kartlegging av status i kommunen for klimahensyn i arealplanleggingen
  • klima‐ og miljøfokus i kommuneplanens arealdel
  • klimafokus i dagens reguleringsplaner
  • klima‐ og miljøfokus i eksisterende maler
  • deltakelse i klimabudsjettarbeidet - knytte klimatiltak opp mot planarbeid

Fremover skal kommunen jobbe videre med kunnskapsgrunnlag, nye rutiner og verktøy og kompetansebygging. 

Relevante lenker