Klimasats-prosjekt

Klima og miljøvennlig håndtering av massefyllinger

Fylke: Rogaland
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Rogaland fylkeskommune ønsker å redusere antall og omfang av massefyllinger i regionen. Manglede oversikt og ulik saksbehandling i kommunene er barrierer for økt gjenbruk og gjenvinning av overskuddsmassene. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med kommunene og Statsforvalteren.

I prosjektet har fylkeskommunen laget en oversikt over de eksisterende massefyllingene i hele fylket. Det er til nå registrert 335 massefyllinger. Fylkeskommunen har hatt kontakt med kommunene for å få erfaring med hvordan de opplever saksbehandling og omfang. 

Fylkeskommunen ønsket også å utarbeide en veilder for kommunene i regionen om forvaltning av massefyllinger. Dette arbeidet går ut da Kommunal- og distriktsdepartementet skal utarbeide en nasjonal veileder i 2024.

Relevante lenker