Klimasats-prosjekt

Klima og miljøvennlig håndtering av massefyllinger

Prosjektnavn: Klima og miljøvennlig håndtering av massefyllinger
Fylke: Rogaland (N)
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt

Rogaland fylkeskommune ønsker å redusere antall og omfang av massefyllinger i regionen. Manglede oversikt og ulik saksbehandling i kommunene er barrierer for økt gjenbruk og gjenvinning av overskuddsmassene.

I prosjektet skal fylkeskommunen kartlegge de eksisterende fyllingene og strømlinje saksbehandlingen i kommunene. Prosjektet skal gjennomføres i tett samarbeid med kommunene og Statsforvalteren.

Relevante lenker