Klimasats-prosjekt

Klima Østfold

Fylke: Viken
Søker: VIKEN FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 325 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Jan 2023
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket ble opprettet i 2016 og består av kommunene Aremark, Indre Østfold, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Marker, Moss, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Våler, Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Nettverket bidrar til at deltakernes klimamål nås. Klima Østfold jobber med alt fra energikalkulatorer, landbruk, elbiler og elsykler til fossilfrie maskiner og biogass.