Klimasats-prosjekt

Klima Østfold

Prosjektnavn: Klima Østfold
Fylke: Viken (N)
Søker: VIKEN FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 325 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble opprettet i 2016 og består av kommunene Aremark, Indre Østfold, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Marker, Moss, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Våler i Østfold og Viken fylkeskommune.

Nettverket bidrar til at deltakernes klimamål nås. Klima Østfold jobber med alt fra energikalkulatorer, landbruk, elbiler og elsykler til fossilfrie maskiner og biogass.