Klimasats-prosjekt

Klimabidrag i driftskontrakter

Prosjektnavn: Klimabidrag i driftskontrakter
Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 6 750 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy

Bergen kommune ønsker å premiere bruk av nullutslippsløsninger som strekker seg utover minimumskravene i driftskontrakter med såkalte klimabidrag. Bonusordningen vil kun være for faktisk bruk, og ikke som et bidrag til investering i utslippsfrie maskiner og kjøretøy.

Relevante lenker