Klimasats-prosjekt

Klimabidrag i driftskontrakter

Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 6 750 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Aug 2022 - Okt 2026
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Bergen kommune ønsker å premiere bruk av nullutslippsløsninger som strekker seg utover minimumskravene i driftskontrakter med såkalte klimabidrag. Bonusordningen vil kun være for faktisk bruk, og ikke som et bidrag til investering i utslippsfrie maskiner og kjøretøy.

Relevante lenker