Klimasats-prosjekt

Klimabidrag i driftskontrakter

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 6 750 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Aug 2022 - Okt 2026
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Bergen kommune ønsker å premiere bruk av nullutslippsløsninger som strekker seg utover minimumskravene i driftskontrakter gjennom en bonusordning med såkalte klimabidrag. Entreprenøren vil få klimabidrag for den faktiske bruken av nullutslippsløsninger, ikke som et bidrag til investering. 

Erfaringer så langt

Generelle erfaringer har vært at midlene utelukkende er knyttet til utslippsreduksjon og bruk av nullutslippsløsninger. Dette oppleves som begrensende for kreativ løsning av klimautfordringer, da endrede metoder i driftsopplegget kan føre til klimagevinster uten at dette nødvendigvis er knyttet til utslipp.

Ideen om bruk av klimamidler er blitt tatt godt imot hos leverandørene. Kommunen ser at leverandørene trenger tid og hjelp til å modne ideer for bruk av mer miljøvennlige metoder, og at det derfor tar litt tid å komme i gang.

Relevante lenker