Klimasats-prosjekt

Klimadrivere i driftskontrakter

Fylke: Innlandet (N)
Søker: INNLANDET FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Nov 2023
Type tiltak: Forprosjekt, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Innlandet fylkeskommune skal identifisere hva som driver klimagassutslippene og se på mulig tiltak i driftskontraktene til fylkesvegene. Målet med prosjektet er å redusere utslippene og finne gode løsninger sammen med bransjen.

Relevante lenker