Klimasats-prosjekt

Klimadrivere i driftskontrakter

Prosjektnavn: Klimadrivere i driftskontrakter
Fylke: Innlandet (N)
Søker: INNLANDET FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Forprosjekt, Maskiner og kjøretøy

Innlandet fylkeskommune skal identifisere hva som driver klimagassutslippene og se på mulig tiltak i driftskontraktene til fylkesvegene. Målet med prosjektet er å redusere utslippene og finne gode løsninger sammen med bransjen.

Relevante lenker