Klimasats-prosjekt

Klimaeffektiv arealbruk til helsebygg

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE HELSE OG MESTRING
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Mar 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kristiansand kommune har utredet klimavennlige løsninger ved nye bemannede boliger og omsorgssentre. Mulighetsstudien har vurdert hvordan eksisterende
arealer kan utnyttes bedre ved videre utvikling av eksisterende tilbud, og dermed unngå å bygge ned nye arealer. 

Det er tre omsorgssentre og to enheter med bemannede boliger som er vurdert i mulighetsstudien. Studien har vurdert utvidelse, rehabilitering, transformasjon og sambruk av eksisterende boliger og omsorgssentre. Mulighetsstudien kom frem til prinsipper for klimavennlig og effektiv arealbruk som kan brukes i nye prosjekter. 

Studien har også som mål å styrke utarbeidelse av rutiner for vurdering av gjenbruk og arealeffektivitet i framtidige kommunale byggeprosjekter, både i helse og mestring og i andre kommunalområder.

Studien er en del av arbeidet med å omstille Kristiansand til et lavutslippssamfunn og å redusere klimagassutslippene med 80 prosent innen 2030 sammenlignet med 2015. 

Relevante lenker