Klimasats-prosjekt

Klimaeffektiv arealbruk til helsebygg

Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE HELSE OG MESTRING
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Mar 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Kristiansand kommune skal utrede klimavennlige løsninger ved nye bemannede boliger og omsorgssentre. Kommunen skal særlig se på hvordan de kan utnytte eksisterende arealer bedre, og dermed unngå å bygge ned nye arealer.

De skal også se på hvordan de kan redusere transportbehov, gjenbruke bygningsmasse, bruke klimavennlige energiløsninger og muligheter for sambruk.

Relevante lenker