Klimasats-prosjekt

Klimafordelaktig materialer i konkurransegrunnlag

Fylke: Agder
Søker: AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Feb 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Agder fylkeskommune ønsker å stille krav om klimavennlige materierer i vegprosjekter, og skal gå gjennom malen for konkurransegrunnlag. Fylkeskommunen skal blant annet se på standarder og krav til asfalt, betong og stål. 

Relevante lenker