Klimasats-prosjekt

Klimafordelaktig materialer i konkurransegrunnlag

Prosjektnavn: Klimafordelaktig materialer i konkurransegrunnlag
Fylke: Agder (N)
Søker: AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Anskaffelser

Agder fylkeskommune ønsker å stille krav om klimavennlige materierer i vegprosjekter, og skal gå gjennom malen for konkurransegrunnlag. Fylkeskommunen skal blant annet se på standarder og krav til asfalt, betong og stål. 

Relevante lenker