Klimasats-prosjekt

Klimagassreduksjon i Larvik kommune

Fylke: Vestfold
Søker: LARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 850 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Sep 2022 - Sep 2023
Type tiltak: Bygg, Energi
Søknad:
Tilsagn:

Larvik kommune skal skifte ut kjøleanleggene på tre sykehjem. Kjøleanleggene inneholder F-gasser, og skal erstattes av passiv kjøling fra energibrønner.

Kommunen estimerer at ved å eliminere lekkasjer av F-gasser fra anleggene, vil de kutte nærmere 30 tonn CO2-ekvivalenter årlig.

Relevante lenker