Klimasats-prosjekt

Klimagassreduksjon i Larvik kommune

Prosjektnavn: Klimagassreduksjon i Larvik kommune
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: LARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 850 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Energi

Larvik kommune skal skifte ut kjøleanleggene på tre sykehjem. Kjøleanleggene inneholder F-gasser, og skal erstattes av passiv kjøling fra energibrønner.

Kommunen estimerer at ved å eliminere lekkasjer av F-gasser fra anleggene, vil de kutte nærmere 30 tonn CO2-ekvivalenter årlig.

Relevante lenker