Klimasats-prosjekt

Klimagassutslipp fra arealendringer – GIS-kalkulator

Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 700 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Sep 2023
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal videreutvikle en integrert klimagasskalkulator i en nettbasert kartløsning.

Kalkulatoren vil gjøre det enklere å kvantifisere klimagassutslippene fra arealbruksendringer. Det vil dermed bli enklere å vurdere klimaeffekter i plansaker, og sammenlikne alternativer i konsekvensutredninger.

Kalkulatoren vil bli tilgjengelig for alle

Det er allerede utviklet en prototype av kalkulatoren, men det skal nå lages en fullt funksjonell versjon. Løsningen vil tilbys alle interesserte kommuner, og den vil bli offentlig tilgjengelig i en nettportal.

Relevante lenker