Klimasats-prosjekt

Klimagassutslipp fra arealendringer – GIS-kalkulator

Prosjektnavn: Klimagassutslipp fra arealendringer – GIS-kalkulator
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 700 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Arealplanlegging

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal videreutvikle en integrert klimagasskalkulator i en nettbasert kartløsning.

Kalkulatoren vil gjøre det enklere å kvantifisere klimagassutslippene fra arealbruksendringer. Det vil dermed bli enklere å vurdere klimaeffekter i plansaker, og sammenlikne alternativer i konsekvensutredninger.

Kalkulatoren vil bli tilgjengelig for alle

Det er allerede utviklet en prototype av kalkulatoren, men det skal nå lages en fullt funksjonell versjon. Løsningen vil tilbys alle interesserte kommuner, og den vil bli offentlig tilgjengelig i en nettportal.

Relevante lenker