Klimasats-prosjekt

Klimagassutslippene fra arealbrukssektoren

Prosjektnavn: Klimagassutslippene fra arealbrukssektoren
Fylke: Innlandet (N)
Søker: KONGSVINGER KOMMUNE
Tilskudd: 895 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Arealplanlegging

Kongsvinger kommune skal verifisere innholdet i en kartløsning for karbonrike arealer og klimagassutslipp. Kommunen skal derfor ut i felt og måle hvor karbonrike ulike arealer er. Som en del av prosjektet skal kommunen også lage et klimagassregnskap for arealbruksendringer.

Relevante lenker