Klimasats-prosjekt

Klimaindikatorer i Bergensregionen

Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Okt 2023
Type tiltak: IKT/teknologi, Klimabudsjett og ledelse
Søknad:
Tilsagn:

Bergen kommune og Vestland fylkeskommune skal lage et indikatorsett for klimagassutslipp i regionen. Indikatorene skal først om fremst dreie seg om transport, og vil gi mulighet for kommunene å korrigere klimatiltak raskt og effektivt.

Relevante lenker