Klimasats-prosjekt

Klimaindikatorer i Bergensregionen

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Des 2023
Type tiltak: IKT/teknologi, Klimabudsjett og ledelse
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:
Relevante lenker