Klimasats-prosjekt

Klimaindikatorer i Bergensregionen

Prosjektnavn: Klimaindikatorer i Bergensregionen
Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: IKT/teknologi, Klimabudsjett og ledelse

Bergen kommune og Vestland fylkeskommune skal lage et indikatorsett for klimagassutslipp i regionen. Indikatorene skal først om fremst dreie seg om transport, og vil gi mulighet for kommunene å korrigere klimatiltak raskt og effektivt.

Relevante lenker