Klimasats-prosjekt

Klimaklok håndtering av overskuddsmasser

Fylke: Akershus
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 12 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Okt 2025
Type tiltak: Avfall og deponi, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Bærum kommune, ved Bærum Ressursbank, skal oppskalere arbeidet med klimavennlig håndtering av masser. Prosjektet er en utvidelse av et forprosjekt og et hovedprosjekt kommunen har fått støtte til tidligere.

Utvider til et mye større geografisk område

Kommunen skal nå utvide arbeidet med å gjenbruke steinmasser mellom bygge- og anleggsprosjekter i Osloregionen til et enda større område.

Gjennomførte aktiviteter i 2023

Kommunen har blant annet jobbet med en tverrsektoriell rapport, digital markedsplass, veiledning om regelverk, koordinering og samhandling for de store prosjektene i regionen, eksportmuligheter, holdningsarbeid, forretningsmodeller og ressursbankforum. Se Delrapport 2023 for mer informasjon. 

Relevante lenker