Klimasats-prosjekt

Klimaklok håndtering av overskuddsmasser

Prosjektnavn: Klimaklok håndtering av overskuddsmasser
Fylke: Viken (N)
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 12 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Avfall og deponi, Sirkulær økonomi

Bærum kommune, ved Bærum Ressursbank, skal oppskalere arbeidet med klimavennlig håndtering av masser. Prosjektet er en utvidelse av et forprosjekt og et hovedprosjekt kommunen har fått støtte til tidligere.

Utvider til et mye større geografisk område

Kommunen skal nå utvide arbeidet med å gjenbruke steinmasser mellom bygge- og anleggsprosjekter i Osloregionen til et enda større område, kanskje helt opp på et nasjonalt nivå.

Relevante lenker