Klimasats-prosjekt

Klimakompetanse i arealplan

Fylke: Buskerud
Søker: DRAMMEN KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Des 2024
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Drammen kommune ønsker at klima skal bli et styrende tema i arealplanleggingen, og skal ansette en person i to år for å jobbe med dette.

Relevante lenker