Klimasats-prosjekt

Klimakompetanse i arealplan

Prosjektnavn: Klimakompetanse i arealplan
Fylke: Viken (N)
Søker: DRAMMEN KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Arealplanlegging

Drammen kommune ønsker at klima skal bli et styrende tema i arealplanleggingen, og skal ansette en person i to år for å jobbe med dette.

Relevante lenker