Klimasats-prosjekt

Klimakonsekvensanalyse av kommuneplanens arealdel

Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: SYKKYLVEN KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Aug 2023
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Sykkylven kommune skal revidere arealdelen i kommuneplanen, og vil se på klimakonsekvensene av ulike alternativer for arealbruk.