Klimasats-prosjekt

Klimakonsekvensanalyse av kommuneplanens arealdel

Prosjektnavn: Klimakonsekvensanalyse av kommuneplanens arealdel
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: SYKKYLVEN KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Arealplanlegging

Sykkylven kommune skal revidere arealdelen i kommuneplanen, og vil se på klimakonsekvensene av ulike alternativer for arealbruk.

Relevante lenker