Klimasats-prosjekt

Klimakrav i anskaffelser på Jæren

Fylke: Rogaland
Søker: HÅ KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Hå kommune har sammen med Time, Klepp og Gjesdal kommuner, etablert et innkjøpssamarbeid for å gjøre anskaffelser mer klimavennlige. Kommunene skal blant annet ansette en person i to år, og arrangere workshops og samlinger sammen med næringslivet.

Hittil er følgende tiltak blitt gjennomført for å nå prosjektets hovedmål:

Hovedmål 1 – Kompetanseheving rundt tema klima og miljø i anskaffer hos de fire kommunene.

Tiltak: Forum Klimasats Jæren 2023+ ble avholdt på Klepp kommunes rådhus. Forumet hadde godt oppmøte med 31 engasjerte deltakere fra alle fire kommunene.

Hovedmål 2 – Å stille klimakrav i utvalgte anskaffelser.
Arbeidet har vært variert og behov for bistand har variert fra anskaffelse til anskaffelse, men det har omfattet markedsdialog, undersøkelse, formulering av klimakrav og bistand i alle faser av prosessen.

Hittil har 7 anskaffelser blitt gjennomført med nye klimakrav og kriterier (se vedlegg).

Hovedmål 3 – Tilpasset veileder for klimakrav i anskaffelser innen 4 kategorier:

  • Bygg og anlegg
  • Transport
  • Møbler
  • Mat

Disse arbeides det med høsten 2023.

Relevante lenker