Klimasats-prosjekt

Klimakrav i anskaffelser på Jæren

Prosjektnavn: Klimakrav i anskaffelser på Jæren
Fylke: Rogaland (N)
Søker: HÅ KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Anskaffelser

Hå kommune har sammen med Time, Klepp og Gjesdal kommuner, etablert et innkjøpssamarbeid for å gjøre anskaffelser mer klimavennlige. Kommunene skal blant annet ansette en person i to år, og arrangere workshops og samlinger sammen med næringslivet.

Relevante lenker