Klimasats-prosjekt

Klimaløft anskaffelser i Trøndelag fylkeskommune

Fylke: Trøndelag
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Trøndelag fylkeskommune skal ansette to klimarådgivere. Rådgiverne skal jobbe med klimakrav i anskaffelser innen blant annet samferdsel, eiendom og mat. En særlig viktig del av arbeidet vil være fylkesveger, der fylkeskommunen investerer over 4,1 milliarder kroner i året.

Relevante lenker