Klimasats-prosjekt

Klimaløftet i samferdsel

Fylke: Troms
Søker: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Nov 2025
Type tiltak: Anskaffelser, Utslippsfri kollektivtransport
Søknad:
Tilsagn:

Troms og Finnmark fylkeskomme kartlegger mulige utslippskutt innen samferdsel. Fylkeskommunen har som mål å kutte utslippene fra kollektivtrafikk og fra utbygging, drift og vedlikehold av fylkesveier.

Relevante lenker