Klimasats-prosjekt

Klimaløftet i samferdsel

Prosjektnavn: Klimaløftet i samferdsel
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Anskaffelser, Utslippsfri kollektivtransport

Troms og Finnmark fylkeskomme skal kartlegge mulige utslippskutt innen samferdsel. Fylkeskommunen har som må å kutte utslippene fra kollektivtrafikk og fra utbygging, drift og vedlikehold av fylkesveier.

Relevante lenker