Klimasats-prosjekt

Klimaløftet i samferdsel

Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Nov 2025
Type tiltak: Anskaffelser, Utslippsfri kollektivtransport
Søknad:
Tilsagn:

Troms og Finnmark fylkeskomme skal kartlegge mulige utslippskutt innen samferdsel. Fylkeskommunen har som må å kutte utslippene fra kollektivtrafikk og fra utbygging, drift og vedlikehold av fylkesveier.

Relevante lenker