Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Gloppen-Kinn-Stad-Sunnfjord

Fylke: Vestland
Søker: SUNNFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Jan 2023
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket ble etablert i 2022 og besto av kommunene Sunnfjord, Gloppen, Kinn og Stad. Målet med nettverket var å heve kompetanse og utveksle erfaringer om blant annet forbruksbaserte klimagassutslipp og arealendringer.