Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Gloppen-Kinn-Stad-Sunnfjord

Prosjektnavn: Klimanettverk Gloppen-Kinn-Stad-Sunnfjord
Fylke: Vestland (N)
Søker: SUNNFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble etabler i 2022 og består av kommunene Sunnfjord, Gloppen, Kinn og Stad. Målet med nettverket å heve kompetanse og utveksle erfaringer om blant annet forbruksbaserte klimagassutslipp og arealendringer.