Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Gudbrandsdalen 2022

Fylke: Innlandet
Søker: VÅGÅ KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Apr 2023
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket ble etablert i 2019 og består av Vågå, Dovre, Øyer og Lom. Medlemmene har som mål å redusere klimagassutslipp i byggeprosjekter gjennom god planlegging.