Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Gudbrandsdalen 2022

Prosjektnavn: Klimanettverk Gudbrandsdalen 2022
Fylke: Innlandet (N)
Søker: VÅGÅ KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble etablert i 2019 og består av Vågå, Dovre, Øyer og Lom. Medlemmene har som mål å redusere klimagassutslipp i byggeprosjekter gjennom god planlegging.