Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Hallingdal

Fylke: Buskerud
Søker: GOL KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Jan 2023
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket ble opprettet i 2019 og består av kommunene Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. Målet var å styrke samarbeidet om å redusere klimagassutslippet i kommunene.

Nettverket har vært involvert i arbeidet med å etablere Hallingdal bærekraftsenter og har deltatt i prosjektgruppe for dette arbeidet.