Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Hallingdal

Prosjektnavn: Klimanettverk Hallingdal
Fylke: Viken (N)
Søker: GOL KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble opprettet i 2019 og består av kommunene Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. Målet er å styrke samarbeidet om å redusere klimagassutslippet i kommunene.