Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Haugalandet

Prosjektnavn: Klimanettverk Haugalandet
Fylke: Rogaland (N)
Søker: TYSVÆR KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble startet i 2017 og består av kommunene Tysvær, Haugesund, Karmøy, Bokn, Sveio, Vindafjord og Utsira.

Nettverket jobber med kompetanseheving, inspirasjon og erfaringsutveksling fra felles og eget klimaarbeid.