Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Jæren

Prosjektnavn: Klimanettverk Jæren
Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble opprettet i 2016 og består av kommunene Klepp, Time, Hå, Gjesdal, Randaberg, Sandnes, Kvitsøy, Stavanger og Sola. Målet med nettverket er å redusere klimagassutslipp i landbruket.