Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Jæren

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Jan 2023
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket ble opprettet i 2016 og besto av kommunene Klepp, Time, Hå, Gjesdal, Randaberg, Sandnes, Kvitsøy, Stavanger og Sola. Målet med nettverket var å redusere klimagassutslipp i landbruket.