Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Nord-Norge

Fylke: Finnmark
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Mar 2023
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket ble opprettet i 2018 og består av kommunene Alta, Bodø, Harstad, Narvik, Rana og Tromsø, og fylkeskommunene Nordland og Troms og Finnmark. Målet med nettverket er å skape en arena for å dele erfaringer med klimaarbeidet.

I 2022 hadde nettverket to fysiske samlinger og digitalt møte en gang i måneden, samt et digitalt kurs i livssyklusanalyser (LCA). 

På den ene fysiske samlingen i Harstad var temaene henholdsvis klimaregnskap, møte med lokal industri og tilrettelegging for sykkel og gange. På den andre samlingen som foregikk i Tromsø var temaene utslippsfri byggeplass og grønne anskaffelser. 

Nettverket har hatt god nytte av midlene for å kunne tilrettelegge for fysiske møter, dekke reiser og utveksle kunnskap. I sluttrapporten skriver de at det har vært nyttig å drive nettverket over tid, for å få til et godt samarbeid og et større fagmiljø for medlemskommunene.