Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Nord-Norge

Prosjektnavn: Klimanettverk Nord-Norge
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble opprettet i 2018 og består av kommunene Alta, Bodø, Harstad, Narvik, Rana og Tromsø, og fylkeskommunene Nordland og Troms og Finnmark. Målet med nettverket er å skape en arena for å dele erfaringer med klimaarbeidet.