Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Romsdal

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: MOLDE KOMMUNE
Tilskudd: 125 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Jan 2023
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket ble etablert i 2020 og består av Møre og Romsdal fylkeskommune og kommunene Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes. Medlemmene har som mål å dele erfaringer og kunnskap for å redusere klimagassutslipp.