Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Romsdal

Prosjektnavn: Klimanettverk Romsdal
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: MOLDE KOMMUNE
Tilskudd: 125 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble etablert i 2020 og består av Møre og Romsdal fylkeskommune og kommunene Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes. Medlemmene har som mål å dele erfaringer og kunnskap for å redusere klimagassutslipp.