Klimasats-prosjekt

Klimaomstilling av næringstransporter

Fylke: Østfold
Søker: FREDRIKSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 1 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Okt 2025
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Fredrikstad kommune skal sammen med Sarpsborg kommune og Viken fylkeskommune gjøre næringstransporten mer klimavennlig. Målet med prosjektet er tredelt, og kommunene skal:

  1. redusere varetransporten og bytte til mer klimavennlig drivstoff
  2. etablere infrastruktur for klimavennlig drivstoff
  3. se hele transportkjeden samlet, inkludert vei, sjø og bane
Relevante lenker