Klimasats-prosjekt

Klimapilot for fritidsbebyggelse i Hemsedal

Fylke: Viken (N)
Søker: HEMSEDAL KOMMUNE
Tilskudd: 184 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Mar 2023
Type tiltak: Arealplanlegging, Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Hemsedal kommune skal sammen med Gol kartlegge hvordan de kan bygge hytter mest mulig klimavennlig. Kommunene skal blant annet se på materialer og energiløsninger i selve hyttene, transport ved bygging og bruk, og arealbeslag og plassering i terrenget.

Relevante lenker