Klimasats-prosjekt

Klimarådgjevar i Klima- og energinettverket

Fylke: Telemark
Søker: VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Jan 2025
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Vestfold og Telemark fylkeskommune har ansatt en klimarådgiver for grønne innkjøp. Rådgiveren har så langt jobbet med klima- og energinettverket i fylket, og organisert workshoper og seminarer for å øke kompetansen på klimavennlige anskaffelser hos alle de 50 medlemmene. 

Fylkeskommunen har videre gjennomført en behovskartlegging blant kommunene når det gjelder innkjøpssamarbeid og startet arbeidet med en eksempelbank for klimavennlige innkjøp.

Relevante lenker