Klimasats-prosjekt

Klimagassreduserende tiltak for festivaler og arrangementer

Prosjektnavn: Klimagassreduserende tiltak for festivaler og arrangementer
Fylke: Innlandet (N)
Søker: NORD-AURDAL KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Energi

Nord-Aurdal kommune skal etablere strømpunkter ved Fagernesparken. I parken arrangeres det flere store arrangementer hvert år, og elektrisiteten vil erstatte dieselaggregater.

Relevante lenker