Klimasats-prosjekt

Klimagassreduserende tiltak for festivaler og arrangementer

Prosjektnavn: Klimagassreduserende tiltak for festivaler og arrangementer
Fylke: Innlandet (N)
Søker: NORD-AURDAL KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Energi

Nord-Aurdal kommune har etablert strømpunkter ved Fagernesparken. I parken arrangeres det flere store arrangementer hvert år, og elektrisiteten erstatter dieselaggregater. I forbindelse med at parken skulle rehabiliteres var et av målene bedre tilrettelegging for arrangører, og derfor ble det tilrettelagt for strøm på hele hovedsletta i parken. 

Kommunen forventer at strøm i parken vil gjøre det lettere for flere arrangører å gjennomføre festivaler og konserter på en mer klimavennlig måte.

Relevante lenker