Klimasats-prosjekt

Klimasmart landbruk og mat

Prosjektnavn: Klimasmart landbruk og mat
Fylke: Viken (N)
Søker: VIKEN FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 3 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Holdning og undervisning, Landbruk og skog

Viken fylkeskommune skal forlenge og utvide prosjektet Klimasmart landbruk. I tillegg til å jobbe videre med energiomlegging og kompetanseheving, skal prosjektet utvides med klimavennlig mat og karbonlagring i jord.

Arbeidet er et samarbeid mellom fylkeskommunen, kommuner, statsforvalteren, landbruksorganisasjonene og landbruksforvaltningen. Prosjektet startet i Østfold i 2016, men er nå utvidet til hele Viken. 

Tidligere prosjekter

I 2016 fikk fylkeskommunen støtte til å heve kunnskapen om klimatiltak i gårdsdrift. Prosjektet var vellykket, og hadde stor oppslutning.

Tre år senere, i 2019, ble prosjektet utvidet med flere kommuner, flere tema for landbruket og laderådgiving for borettslag.

Relevante lenker