Klimasats-prosjekt

Klimasmart landbruk og mat

Fylke: Østfold
Søker: VIKEN FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 3 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Sep 2025
Type tiltak: Holdning og undervisning, Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:

Viken fylkeskommune er i gang med å forlenge og utvide prosjektet Klimasmart landbruk. I tillegg til å jobbe videre med energiomlegging og kompetanseheving, er prosjektet utvidet med klimavennlig mat og karbonlagring i jord. 

Arbeidet er et samarbeid mellom fylkeskommunen, kommuner, statsforvalteren, landbruksorganisasjonene og landbruksforvaltningen. Prosjektet startet i Østfold i 2016, og er nå utvidet til hele Viken. Prosjektet skal bevisstgjøre og gi økt kunnskap til kommuner og landbruksnæringen. 

Fylkeskommunen har så langt gjennomført arrangementer som har nådd ut til 1 300 deltakere. Det har vært webinarer om fornybare energiløsninger, biogass, ungskogpleie og bruk og ombruk av tre, jordhelse og jordkarbon. I tillegg har fylkeskommunen arrangert fysiske samlinger med foredrag og energirådgivning på gårder, klimadag for naturbrukselever og studietur til Norsøks forsøksgård på Tingvoll.

Tidligere prosjekter

I 2016 fikk fylkeskommunen støtte til å heve kunnskapen om klimatiltak i gårdsdrift. Prosjektet var vellykket, og hadde stor oppslutning.

Tre år senere, i 2019, ble prosjektet utvidet med flere kommuner, flere temaer for landbruket og laderådgiving for borettslag.

Relevante lenker