Klimasats-prosjekt

Klimatiltak i borettslag for unge med særlige behov

Fylke: Finnmark
Søker: NORDKAPP KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Aug 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Nordkapp kommune skulle utrede klimavennlige løsninger ved bygging av nye omsorgs- og avlastningsboliger. Kommunen ønsket blant annet å se på klimavennlige materialer og energiløsninger, tilrettelegge for klimavennlig transport og tiltak som reduserer utslipp på byggeplassen.

Prosjektet ble liggende på vent grunnet usikkerhet med finansiering av selve byggeprosjektet. Eneste aktivitet i 2022 var en befaring av bygg med klimasmarte løsninger i Tromsø. Byggeprosjektet ble endelig vedtatt vår 2023, men med en kostnad langt over det som var opprinnelig forespeilet og med stor hast med å få byggeprosjektet igangsatt. Dette etterlot ikke økonomi eller tid til å beregne og gjennomføre utslippsreduserende tiltak. Klimasats-prosjektet ble derfor ikke gjennomført.

Relevante lenker