Klimasats-prosjekt

Klimatiltak i borettslag for unge med særlige behov

Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: NORDKAPP KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Aug 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Nordkapp kommune skal utrede klimavennlige løsninger ved bygging av nye omsorgs- og avlastningsboliger. Kommunen skal blant annet se på klimavennlige materialer og energiløsninger, tilrettelegge for klimavennlig transport og tiltak som reduserer utslipp på byggeplassen.

Relevante lenker