Klimasats-prosjekt

Klimatiltak i bygg og installasjoner innen vann og avløp

Prosjektnavn: Klimatiltak i bygg og installasjoner innen vann og avløp
Fylke: Innlandet (N)
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt, Vann og avløp

Hamar kommune har som mål å oppgradere en til to pumpestasjoner årlig, og ønsker å gjøre driften, vedlikeholdet og oppgraderingene klimavennlige. Kommunen skal derfor blant annet se på energiløsninger, materialer og tiltak på anleggsplassen.

Relevante lenker