Klimasats-prosjekt

Klimatiltak i detaljprosjektering av Skårerparken

Fylke: Viken (N)
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Nov 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Lørenskog kommune skal gjennomføre flere klimatiltak i den nye Skårerparken. Kommunen har som mål å kutte utslippene med 30–50 prosent, og har allerede flere elektriske maskiner.

I tillegg skal kommunen se på muligheten for å bruke klimavennlige alternativer innen betong, stål, asfalt, fallunderlag og stein.

Relevante lenker