Klimasats-prosjekt

Klimatiltak i detaljprosjektering av Skårerparken

Fylke: Viken
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Des 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Lørenskog kommune har gjennomført flere klimatiltak i den nye Skårerparken. 

Prosjektet har vurdert muligheter for alternative materialvalg gjennomgående for hele prosjektet, for eksempel alternativer til resirkulert gummigranulat. Det ble brukt lavutslippsasfalt, og dette hadde ikke noen merkostnad. Det ble også brukt lavkarbon klasse pluss for betongen i prosjektet, som hadde en merkostnad.

Prosjektet ble ferdigstilt og offisielt åpnet i desember 2023.

Relevante lenker