Klimasats-prosjekt

Klimatiltak i detaljprosjektering av Skårerparken

Prosjektnavn: Klimatiltak i detaljprosjektering av Skårerparken
Fylke: Viken (N)
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass

Lørenskog kommune skal gjennomføre flere klimatiltak i den nye Skårerparken. Kommunen har som mål å kutte utslippene med 30–50 prosent, og har allerede flere elektriske maskiner.

I tillegg skal kommunen se på muligheten for å bruke klimavennlige alternativer innen betong, stål, asfalt, fallunderlag og stein.

Relevante lenker