Klimasats-prosjekt

Klimatiltak knyttet til flere anleggsprosjekter

Fylke: Akershus
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 160 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Okt 2022 - Nov 2024
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Lørenskog kommune skal utrede klimavennlige løsninger i fire mindre prosjekter. Kommunen skal blant annet lage klimagassbudsjetter, og se på muligheten for gjenbruk, klimavennlige materialer og tiltak på anleggsplassene.

Relevante lenker