Klimasats-prosjekt

Klimatiltak knyttet til flere anleggsprosjekter

Prosjektnavn: Klimatiltak knyttet til flere anleggsprosjekter
Fylke: Viken (N)
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 160 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Lørenskog kommune skal utrede klimavennlige løsninger i fire mindre prosjekter. Kommunen skal blant annet lage klimagassbudsjetter, og se på muligheten for gjenbruk, klimavennlige materialer og tiltak på anleggsplassene.

Relevante lenker