Klimasats-prosjekt

Klimavenleg gjenbruk av bustadsenter Øvertrøvegen

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: TINGVOLL KOMMUNE
Tilskudd: 262 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Feb 2022 - Nov 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Tingvoll kommunen skal bygge et nytt boligsenter og ønsker å gjenbruke det gamle. Kommunen vil se på muligheten for gjenbruk, og vil gjøre LCA-analyser underveis for å kunne prioritere klimavennlige løsninger. De skal også se på materialvalg, energiløsninger og tiltak på byggeplassen.

Kommunen har også fått støtte til å finne klimavennlige løsninger i det nye boligsenteret.

Relevante lenker