Klimasats-prosjekt

Klimavenleg gjenbruk av bustadsenter Øvertrøvegen

Prosjektnavn: Klimavenleg gjenbruk av bustadsenter Øvertrøvegen
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: TINGVOLL KOMMUNE
Tilskudd: 262 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Tingvoll kommunen skal bygge et nytt boligsenter og ønsker å gjenbruke det gamle. Kommunen vil se på muligheten for gjenbruk, og vil gjøre LCA-analyser underveis for å kunne prioritere klimavennlige løsninger. De skal også se på materialvalg, energiløsninger og tiltak på byggeplassen.

Kommunen har også fått støtte til å finne klimavennlige løsninger i det nye boligsenteret.

Relevante lenker