Klimasats-prosjekt

Klimavennleg nye Tingvoll rehabiliteringsbustadar

Prosjektnavn: Klimavennleg nye Tingvoll rehabiliteringsbustadar
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: TINGVOLL KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Tingvoll kommune vil finne klimavennlige løsninger i et nytt boligsenter. Kommunen skal utrede klimavennlige materialer, ombruk, energiløsninger, tiltak på byggeplassen og klimavennlig transport.

Kommunene har også fått støtte til å gjenbruke det gamle boligsenteret.

Relevante lenker