Klimasats-prosjekt

Klimavennlig byreparasjon av Sandviken byområde

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 660 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Bymiljøetaten i Bergen skal oppgradere infrastrukturen under bakken i bydelen Sandviken. Kommunen vil samtidig kartlegge dagens trafikksituasjon i bydelen, og planlegge tiltak for å redusere klimagassutslipp fra transport.

Relevante lenker