Klimasats-prosjekt

Klimavennlig byreparasjon av Sandviken byområde

Prosjektnavn: Klimavennlig byreparasjon av Sandviken byområde
Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 660 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Arealplanlegging

Bymiljøetaten i Bergen skal oppgradere infrastrukturen under bakken i bydelen Sandviken. Kommunen vil samtidig kartlegge dagens trafikksituasjon i bydelen, og planlegge tiltak for å redusere klimagassutslipp fra transport.

Relevante lenker