Klimasats-prosjekt

Klimavennlig fasade til ny vgs. i Ski sentrum

Fylke: Akershus
Søker: VIKEN FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 2 974 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Avlyst
Type tiltak: Bygg
Tilsagn:

Viken fylkeskommune skulle bygge en ny videregående skole i Ski, blant annet med en klimavennlig teglfasade. Fylkestinget i Akershus vedtok seinere at prosjektet i stedet skulle videreutvikles et annet sted enn planlagt, så prosjektet ble avlyst.

Relevante lenker