Klimasats-prosjekt

Klimavennlig fasade til ny vgs. i Ski sentrum

Fylke: Viken
Søker: VIKEN FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 2 974 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Sep 2026
Type tiltak: Bygg
Tilsagn:

Viken fylkeskommune skal bygge en ny videregående skole i Ski, blant annet med en klimavennlig teglfasade. Fylkeskommunen ønsker enten å bruke tegl produsert med biobrensel, eller å ombruke tegl.

Relevante lenker