Klimasats-prosjekt

Klimavennlig fasade til ny vgs. i Ski sentrum

Prosjektnavn: Klimavennlig fasade til ny vgs. i Ski sentrum
Fylke: Viken (N)
Søker: VIKEN FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 2 974 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg

Viken fylkeskommune skal bygge en ny videregående skole i Ski, blant annet med en klimavennlig teglfasade. Fylkeskommunen ønsker enten å bruke tegl produsert med biobrensel, eller å ombruke tegl.

Relevante lenker