Klimasats-prosjekt

Klimavennlig fornyelse av kontorbygg

Fylke: Trøndelag
Søker: MALVIK KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Okt 2022 - Avlyst
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Malvik kommune skal oppgradere Herredshuset, et stort bygg med lav standard. Kommunen skal blant annet se på klimavennlige materialer, energiløsninger, gjenbruk og sette klimakrav i anskaffelser.

Relevante lenker