Klimasats-prosjekt

Klimavennlig fornyelse av kontorbygg

Prosjektnavn: Klimavennlig fornyelse av kontorbygg
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: MALVIK KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Malvik kommune skal oppgradere Herredshuset, et stort bygg med lav standard. Kommunen skal blant annet se på klimavennlige materialer, energiløsninger, gjenbruk og sette klimakrav i anskaffelser.

Relevante lenker